Gepubliceerd: 13 december 2019
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-87.html
ID: 35300-XV-87

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer over de beleidsmatige uitgavenmutaties die na de Najaarsnota 2019 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van SZW (zie bijlage).

Deze mutaties zullen verwerkt en nader toegelicht worden in de Slotwet 2019 van SZW.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

BIJLAGE

Rente Bijstand (artikel 2, 0,965 mln)

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Bij Najaarsnota zijn middelen gereserveerd om gemeenten te compenseren (€ 11,1 miljoen). In dit bedrag was geen rekening gehouden met de betaling van wettelijke rente. De rente wordt alsnog ook in 2019 uitbetaald.

WKB (artikel 10, 22 mln)

In november en december wordt circa € 22 miljoen meer uitgekeerd voor de WKB-herstelactie dan vermeld bij Najaarsnota. Deze uitgaven hebben plaatsgevonden doordat burgers, die tot de herstelpopulatie behoren, op eigen initiatief wijzigingen hebben doorgegeven aan Belastingdienst/Toeslagen, waardoor zij eerder hun geld hebben ontvangen. De uitgaven zouden anders in 2020 zijn gedaan.

Kosten Doc-Direkt (artikel 96, 1,997 mln)

Het betreft een overboeking naar BZK (Doc-Direkt). In 2017 heeft Doc-Direkt medewerkers van SZW overgenomen. SZW betaalt daarvoor via een jaarlijkse overboeking.