Kamerstuk 35300-XV-11

Motie van het lid Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-11.html
ID: 35300-XV-11

61,3 %
38,7 %

PvdD

GL

SGP

DENK

PvdA

PVV

D66

FvD

Van Haga

CU

VVD

50PLUS

SP

CDA

vKA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SER in het advies «Diversiteit in de top, tijd voor versnelling» belangrijke aanbevelingen heeft gedaan om de vertegenwoordiging van vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond in de top te vergroten;

verzoekt de regering, om deze aanbevelingen integraal over te nemen en tot onderdeel van het beleid te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu