Kamerstuk 35300-XV-64

Motie van het lid Gijs van Dijk over de SER-verkenning over de sociale infrastructuur actualiseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-64.html
ID: 35300-XV-64

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SCP duidelijk laat zien dat de Participatiewet verbetering behoeft;

overwegende dat als je een arbeidsbeperking hebt, je juist een extra steuntje in de rug nodig hebt;

constaterende dat de sociaaleconomische Raad al eerder een verkenning over de sociale infrastructuur heeft uitgevoerd;

verzoekt de regering, om de SER-verkenning over de sociale infrastructuur te actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk