Kamerstuk 35300-XV-14

Motie van het lid Jasper van Dijk over betere strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-14.html
ID: 35300-XV-14
Wijzigingen: 35300-XV-22

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat racisme verwerpelijk is;

constaterende dat strafrechtelijke vervolging van racisme in voetbalstadions achterblijft;

verzoekt de regering, in overleg met het OM en de KNVB te bezien hoe de strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion verbeterd kan worden;

verzoekt de regering tevens, te inventariseren in hoeverre speciale camera's en microfoons kunnen bijdragen aan de opsporing van daders in stadions,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk