Kamerstuk 35300-XV-22

Gewijzigde motie van de leden Jasper van Dijk en Yesilgöz-Zegerius over betere strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion (t.v.v. 35300-XV-14)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-22.html
ID: 35300-XV-22
Origineel: 35300-XV-14

85,2 %
14,8 %

D66

VVD

GL

vKA

PvdD

DENK

Van Haga

CDA

SGP

FvD

50PLUS

PvdA

SP

PVV

CU


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat racisme verwerpelijk is;

constaterende dat strafrechtelijke vervolging van racisme in voetbalstadions achterblijft;

verzoekt de regering, in overleg met het OM en de KNVB te bezien hoe de strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion verbeterd kan worden;

verzoekt de regering tevens, te inventariseren in hoeverre speciale camera's en microfoons kunnen bijdragen aan de opsporing van daders in stadions,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Yeşilgöz-Zegerius