Kamerstuk 35300-XV-5

Erratum bij de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 3 oktober 2019
Indiener(s): Visser
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-5.html
ID: 35300-XV-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2019

Op 2 oktober jl. hebben wij de brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 4). Helaas blijkt deze brief een onjuistheid te bevatten.

Op pagina 1 van deze brief stond de volgende zin: De begroting omvat € 39.697.100 aan uitgaven, € 39.665.388 aan verplichtingen en € 1.923.357 aan ontvangsten. Deze zin moet luiden: De begroting omvat € 39.697 miljoen aan uitgaven, € 39.665 miljoen aan verplichtingen en € 1.923 miljoen aan ontvangsten.

Hierbij sturen we u de gecorrigeerde brief1. Dit erratum zullen wij op onze website als bijlage bij de brief opnemen.

Algemene Rekenkamer

drs. E. (Ewout) Irrgang, wnd. president

drs. S.A.L. (Bas) Wakkerman RA MGA, wnd. secretaris