Kamerstuk 35300-XV-60

Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-60.html
ID: 35300-XV-60

86,7 %
13,3 %

DENK

50PLUS

CDA

D66

vKA

PvdD

GL

Van Haga

CU

PVV

VVD

PvdA

SP

FvD

SGP


Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN RAEMAKERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schuldenaren momenteel afhankelijk zijn van hulp die gemeenten bieden en de bereidheid van schuldeisers tot een minnelijke overeenkomst te komen;

overwegende dat de Raad voor de rechtspraak heeft gepleit dat er na zes maanden óf een dwangakkoord met schuldeisers mogelijk moet zijn óf toegang tot de Wsnp;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe conform het advies van de Raad voor de rechtspraak snellere toelating tot de Wsnp gerealiseerd kan worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Raemakers