Stemming

Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek

86,7 %
13,3 %


DENK

Van Haga

CU

SGP

CDA

FvD

SP

D66

vKA

PVV

50PLUS

PvdA

GL

PvdD

VVD


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met onder andere de brede schuldenaanpak veel stappen worden gezet om in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de schuldenproblematiek aan te pakken;

constaterende dat kleine ondernemingen hier nog relatief weinig bij betrokken worden terwijl zij zowel als ondernemer, als schuldeiser en als werkgever een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van schulden en dit ook steeds vaker al doen;

overwegende dat ondersteuning van deze ondernemers door de overheid en de brancheorganisaties cruciaal is om dit op gang te brengen;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met MKB-Nederland om te kijken op welke manier ondernemers het beste schulden kunnen voorkomen bij klanten, op goede wijze schulden kunnen incasseren en werknemers met schulden kunnen ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer


Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Martin Wörsdörfer (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-41.html