Kamerstuk 35300-XV-56

Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk (PvdA), Bart van Kent (SP), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-56.html
ID: 35300-XV-56

32,7 %
67,3 %

PvdD

D66

CDA

PvdA

DENK

SP

vKA

Van Haga

FvD

VVD

GL

SGP

PVV

50PLUS

CU


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vooruitlopend op het definitieve rapport, de commissie-Borstlap zorgen uit over de doorgeslagen flexibilisering;

constaterende dat er in Nederland ruim 2 miljoen werkenden zijn met een onzeker contract en ruim 1 miljoen zzp'ers met een onzeker inkomen;

overwegende dat deze werkenden gemiddeld minder verdienen en/of een groter risico lopen werkloos te worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door werkenden met een onzeker inkomen hiervoor te compenseren en dit onderzoek te betrekken bij de beleidsreactie op het definitieve rapport van de commissie-Borstlap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Van Brenk

Smeulders