Kamerstuk 35300-XV-56

Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Bart van Kent (SP), Paul Smeulders (GL), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-56.html
ID: 35300-XV-56

32,7 %
67,3 %

FvD

D66

GL

SGP

CU

Van Haga

PvdA

DENK

PVV

VVD

SP

PvdD

50PLUS

vKA

CDA


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vooruitlopend op het definitieve rapport, de commissie-Borstlap zorgen uit over de doorgeslagen flexibilisering;

constaterende dat er in Nederland ruim 2 miljoen werkenden zijn met een onzeker contract en ruim 1 miljoen zzp'ers met een onzeker inkomen;

overwegende dat deze werkenden gemiddeld minder verdienen en/of een groter risico lopen werkloos te worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door werkenden met een onzeker inkomen hiervoor te compenseren en dit onderzoek te betrekken bij de beleidsreactie op het definitieve rapport van de commissie-Borstlap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Van Brenk

Smeulders