Stemming

Motie van het lid Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

61,3 %
38,7 %


PvdD

GL

SGP

DENK

PvdA

PVV

D66

FvD

Van Haga

CU

VVD

50PLUS

SP

CDA

vKA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SER in het advies «Diversiteit in de top, tijd voor versnelling» belangrijke aanbevelingen heeft gedaan om de vertegenwoordiging van vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond in de top te vergroten;

verzoekt de regering, om deze aanbevelingen integraal over te nemen en tot onderdeel van het beleid te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

2019-11-18
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-11.html