Stemming

Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket

34,0 %
66,0 %


SP

CU

GL

PvdA

PVV

VVD

Van Haga

CDA

FvD

vKA

D66

DENK

50PLUS

PvdD

SGP


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep mensen de middelen, het netwerk of de assertiviteit niet heeft om zich te scholen of over te stappen naar een ander beroep;

constaterende dat ook als mensen een uitkering krijgen, deze hulp erg versnipperd is;

van mening dat alle mensen dezelfde passende ondersteuning zouden moeten krijgen op weg naar ander werk;

verzoekt de regering, in een aantal arbeidsmarktregio's pilots op te zetten met een werkloket, waar iedereen terecht kan met vragen over werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Smeulders


Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-46.html