Kamerstuk 35300-XV-36

Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-36.html
ID: 35300-XV-36

82,0 %
18,0 %

FvD

PvdD

Van Haga

SGP

SP

vKA

CU

50PLUS

CDA

GL

PvdA

VVD

DENK

D66

PVV


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in veel sectoren een groot tekort aan arbeidskrachten is;

overwegende dat honderdduizenden mensen met een deeltijdcontract meer uren willen werken;

van mening dat nog te weinig aan deeltijdwerkende vrouwen wordt gevraagd of ze meer uren willen werken en dat daardoor hun talenten te weinig worden benut;

verzoekt de regering, om mogelijk te maken dat contracturen van deeltijdwerkenden voor een bepaalde periode kunnen worden opgehoogd;

verzoekt de regering tevens om werkgevers te stimuleren extra uren aan te bieden aan deeltijdwerkenden om de grote tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Van Weyenberg