Kamerstuk 35300-XV-53

Motie van de leden Peters en Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd tegen armoede en schulden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-53.html
ID: 35300-XV-53

Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal daklozen de laatste jaren fors is gestegen;

voorts constaterende dat door dakloosheid het risico op langdurige armoede en uitsluiting toeneemt;

van oordeel dat alles op alles moet worden gezet om dakloosheid te bestrijden;

verzoekt de regering, om in de strijd tegen armoede en schulden een meetbaar doel te hanteren voor de afname van mensen die dakloos zijn en langdurig in armoede moeten leven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van Brenk