Kamerstuk 35300-XV-9

Motie van het lid Kuzu over voldoende middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-9.html
ID: 35300-XV-9

32,9 %
67,1 %

Van Haga

PvdD

DENK

50PLUS

VVD

FvD

SGP

GL

SP

PvdA

D66

PVV

CDA

vKA

CU


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de certificering van het Centraal Planbureau van de raming van SZW voor de kosten van het nieuwe inburgeringsstelsel blijkt dat deze raming van de kosten op onderdelen «niet redelijk en neutraal» is;

van mening dat voor de begeleiding van nieuwkomers voldoende geld dient te worden gereserveerd;

verzoekt de regering, om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van de VNG en voldoende middelen te reserveren voor de implementatie en de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu