Stemming

Motie van de leden Palland en Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben

78,0 %
22,0 %


GL

DENK

vKA

50PLUS

PvdA

SP

PVV

PvdD

SGP

Van Haga

CDA

VVD

FvD

CU

D66


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN VAN KENT

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een groep zelfstandigen is die door ziekte het AOW-hiaat financieel niet kan overbruggen en door de versnelde verhoging van de AOW geen voorziening heeft kunnen treffen;

overwegende dat er signalen zijn dat door samenloop van ziekte en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, zelfstandigen in de knel komen;

constaterende dat uit het SEO-onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de 8.100 AOV-verzekerden een AOW-hiaat heeft, en er voor deze mensen momenteel geen oplossing is;

verzoekt de regering, breed te onderzoeken hoe zelfstandigen die door ziekte niet in staat zijn (geweest) zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd financieel kunnen worden ondersteund;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover vóór 1 mei 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Van Kent


Motie van de leden Palland en Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Bart van Kent (SP), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-50.html