Stemming

Motie van de leden Peters en Paternotte over taallessen voor kansrijke asielzoekers

85,2 %
14,8 %


GL

PVV

vKA

PvdA

50PLUS

PvdD

FvD

CU

SGP

Van Haga

SP

DENK

VVD

CDA

D66


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Syrische en Eritrese asielzoekers tijdens of nog voor de start van hun asielprocedure taallessen kunnen volgen;

constaterende dat onder andere Turkse vluchtelingen met een inwilligingspercentage van 84% niet worden gezien als kansrijke asielzoekers en daarmee niet in aanmerking komen voor deze taallessen;

overwegende dat meedoen aan de samenleving begint door de Nederlandse taal te leren;

verzoekt de regering, zo veel mogelijk kansrijke asielzoekers de mogelijkheid te bieden om taallessen te volgen, ook voordat hun asielprocedure begint, en de groep kansrijke asielzoekers te actualiseren, en voorts de Kamer hierover terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Paternotte


Motie van de leden Peters en Paternotte over taallessen voor kansrijke asielzoekers

2019-11-18
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-17.html