Kamerstuk 35300-XV-54

Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): René Peters (CDA), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-54.html
ID: 35300-XV-54
Wijzigingen: 35300-XV-85

Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de invoering van de kostendelersnorm in 2015 het aantal daklozen sterker is gegroeid dan voorheen;

overwegende dat onduidelijk is of deze groei verband houdt met de invoering van de kostendelersnorm;

voorts overwegende dat zowel de maatschappelijke als financiële consequenties van de kostendelersnorm nog niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering, de effecten van de kostendelersnorm nader te onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek voor de zomer naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk