Kamerstuk 35300-XV-85

Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 3 december 2019
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-85.html
ID: 35300-XV-85
Origineel: 35300-XV-54

62,7 %
37,3 %

vKA

DENK

GL

FvD

PvdD

VVD

SP

SGP

Van Haga

PvdA

CDA

D66

50PLUS

CU

PVV


Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal daklozen stijgt;

constaterende, dat het aantal jong volwassenen zonder vaste woon- of verblijfplaats stijgt;

constaterende dat het in huis nemen van of samen wonen met mensen door de kostendelersnorm binnen de Participatiewet een negatief effect op het inkomen heeft;

constaterende dat er geen onderzoek gedaan is naar de effecten van de kostendelersnorm binnen de Participatiewet;

van oordeel dat dakloosheid een onrecht is dat niet zou mogen bestaan;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van de kostendelersnorm op de huisvesting van mensen en de Kamer voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk