Kamerstuk 35300-XV-46

Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-46.html
ID: 35300-XV-46

34,0 %
66,0 %

DENK

GL

VVD

50PLUS

PvdD

vKA

PvdA

SP

FvD

PVV

D66

Van Haga

CDA

CU

SGP


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep mensen de middelen, het netwerk of de assertiviteit niet heeft om zich te scholen of over te stappen naar een ander beroep;

constaterende dat ook als mensen een uitkering krijgen, deze hulp erg versnipperd is;

van mening dat alle mensen dezelfde passende ondersteuning zouden moeten krijgen op weg naar ander werk;

verzoekt de regering, in een aantal arbeidsmarktregio's pilots op te zetten met een werkloket, waar iedereen terecht kan met vragen over werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Smeulders