Kamerstuk 35300-XV-77

Motie van het lid Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-77.html
ID: 35300-XV-77

18,7 %
81,3 %

SP

VVD

Van Haga

SGP

PvdA

50PLUS

PvdD

FvD

DENK

PVV

CDA

GL

D66

vKA

CU


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers tot 25 werknemers wordt verkort van twee naar één jaar, en de loondoorbetalingsplicht overgaat naar het UWV;

constaterende dat het regeerakkoord op dit punt nog niet is uitgevoerd, maar dat er een plan ligt voor commerciële polissen, met een onduidelijke dekking en premie;

overwegende dat ondernemers niets hebben aan een plan van de Haagse tekentafel, dat niet aansluit bij de echte realiteit buiten de Haagse kaasstolp;

verzoekt de regering, op dit punt zijn eigen regeerakkoord na te leven;

verzoekt de regering tevens, een geloofwaardige publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering te realiseren, conform het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu