Kamerstuk 35300-XV-91

Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 december 2019
Indiener(s): Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-91.html
ID: 35300-XV-91

Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

Op 3 december 2019 is de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 85) aangenomen. De motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar de effecten van de kostendelersnorm op de huisvesting van mensen en de Kamer voor de zomer te informeren. Uw Kamer heeft mij het verzoek van het lid Peters overgebracht om binnen een maand geïnformeerd te willen worden over de uitvoering van deze motie (Handelingen II 2019/20, nr. 31, Stemmingen over moties bij de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020).

Aan de motie Peters en Jasper van Dijk geef ik invulling door onderzoek te laten doen naar de vraag of, en zo ja welke belemmeringen bijstandsgerechtigden ervaren om hun woning te delen met andere mensen. Uiteraard zal de kostendelersnorm nadrukkelijk bij het onderzoek worden betrokken. Hierbij wil ik tevens laten onderzoeken of de mogelijkheid van maatwerk die de Participatiewet biedt, voldoende is om eventuele belemmeringen bij het delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden weg te nemen. Ik streef ernaar om de onderzoeksresultaten rond de zomer aan uw Kamer te sturen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark