Kamerstuk 35300-XV-48

Motie van het lid Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA), Wim-Jan Renkema (GL), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-48.html
ID: 35300-XV-48

32,7 %
67,3 %

CDA

PvdD

SP

D66

CU

VVD

DENK

GL

SGP

50PLUS

PvdA

Van Haga

PVV

vKA

FvD


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SCP concludeert dat het opleggen van sancties en verplichtingen niet activerend werkt;

verzoekt de regering, gemeenten te ondersteunen door hun lokale beleidsvrijheid te gunnen en voldoende middelen ter beschikking te stellen, zodat zij iedereen met een bijstandsuitkering kunnen spreken om te kijken wat deze mensen nodig hebben om mee te kunnen doen;

verzoekt de regering tevens, geen verplichte tegenprestatie in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk