Stemming

Amendement van de leden Paternotte en Peters over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers

84,7 %
15,3 %


SGP

VVD

DENK

50PLUS

PvdA

vKA

PVV

CDA

CU

D66

PvdD

FvD

GL

SP

Van Haga


Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN PETERS

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Asielzoekers zitten momenteel lang in de procedure die vooraf gaat aan het toekennen van een verblijfsstatus. Gemiddeld duurt deze wachttijd 47 weken, met uitschieters naar meerdere jaren. In die tijd zijn asielzoekers doorgaans nauwelijks actief. Slechts 1–2% van hen ontvangt na 26 weken – als asielzoekers het recht krijgen betaald werk te doen – een tewerkstellingsvergunning. Veel asielzoekers hebben moeite om bijtijds te beschikken over de benodigde vereisten, zoals een BSN-nummer.

De indieners vinden het belangrijk dat de periode in de asielprocedure voor kansrijke asielzoekers beter benut wordt. Dat betekent inzetten op het maximaal stimuleren van integratie door (taal)les en vrijwilligerswerk. Ook betaald werk na 26 weken hoort daarbij. Ruimte is er, aangezien Nederland een recordaantal vacatures kent voor werk op verschillende niveaus.

Middels de aangenomen motie Paternotte/Peters [Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XV, nr. 15] is de regering verzocht in het eerste kwartaal van 2020 te rapporteren over de kansen die de experimenteerruimte biedt om regels voor het aan het werk helpen van asielzoekers te versoepelen, en werk voor kansrijke asielzoekers maximaal te gaan stimuleren en faciliteren.

Met dit amendement wordt in 2020 geld vrijgemaakt om het stimuleren en faciliteren van werk voor kansrijke asielzoekers mogelijk te maken, zodat we volgend jaar al zorgen voor meer kansen en activering van deze groep asielzoekers.

Paternotte Peters


Amendement van de leden Paternotte en Peters over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): René Peters (CDA), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-27.html