Stemming

Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over het belang van maatschappelijke begeleiding bij inburgering

63,8 %
36,2 %


CDA

SP

vKA

Van Haga

FvD

DENK

PvdD

PvdA

SGP

VVD

50PLUS

D66

CU

PVV

GL


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel op nieuwkomers afkomt wanneer zij zich in Nederland vestigen, zoals vertrouwd raken met hun rechten en plichten, alsmede het vinden van een woning, huisarts en baan;

overwegende dat het in het belang van zowel de nieuwkomers als de gehele samenleving is dat zij zo snel mogelijk hun weg vinden in Nederland;

overwegende dat maatschappelijke begeleiding hier een cruciale rol in vervult;

overwegende dat de nu beschikbare ruimte voor maatschappelijke begeleiding door gemeenten, nieuwkomers en maatschappelijke organisaties vaak als beperkend wordt ervaren;

verzoekt de regering, om in de «Inburgering nieuwe stijl» bij voorkeur meer, maar in elk geval niet minder ruimte te bieden voor maatschappelijke begeleiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Paternotte


Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over het belang van maatschappelijke begeleiding bij inburgering

2019-11-18
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-13.html