Stemming

Motie van het lid De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid

15,3 %
84,7 %


CU

FvD

SGP

PvdA

DENK

D66

50PLUS

PVV

SP

Van Haga

PvdD

CDA

VVD

vKA

GL


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onevenredige druk door met name niet-westerse allochtonen op de Nederlandse sociale zekerheid de houdbaarheid van onze verzorgingsstaat op het spel zet;

overwegende dat onze verzorgingsstaat moet worden beschermd en behouden voor de toekomst;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Motie van het lid De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-29.html