Kamerstuk 35300-XV-35

Motie van de leden De Graaf en Wilders over het de-islamiseren van Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-35.html
ID: 35300-XV-35

13,3 %
86,7 %

Van Haga

50PLUS

PvdA

FvD

DENK

SP

CDA

PvdD

CU

PVV

D66

vKA

VVD

GL

SGP


Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, Nederland te de-islamiseren, te beginnen met het ontmantelen van islamitische infrastructuur zoals moskeeën, islamitische scholen en organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders