Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

85,3 %
14,7 %


50PLUS

SGP

vKA

VVD

SP

D66

PVV

CDA

PvdD

FvD

Van Haga

PvdA

GL

CU

DENK


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN TIELEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister in gesprek gaat met sociale partners over het bevorderen van meer uren werken;

overwegende dat het ibo deeltijd beleidsopties in beeld zal brengen voor het bevorderen van meer uren werken vanuit de overheid;

overwegende dat ook sociale partners zelf in cao's afspraken kunnen maken over het bevorderen van meer uren;

overwegende dat het structureel verschillend belonen van mensen die in deeltijd en voltijd werken niet juridisch houdbaar is;

verzoekt de regering, een handreiking te maken met concrete opties voor het bevorderen van meer uren werken in cao's, zoals meerwerkbonussen en voltijdsbonussen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Tielen


Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-62.html