Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen

22,7 %
77,3 %


Van Haga

vKA

FvD

SGP

PVV

PvdA

VVD

PvdD

50PLUS

SP

CDA

GL

DENK

D66

CU


Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opstap naar regulier werk vanuit de bijstand voor veel kwetsbare mensen simpelweg te veel gevraagd is;

constaterende dat mensen die graag zouden willen werken, vanuit de bijstand vaak lastig een passende baan vinden;

overwegende dat recente gemeentelijke pilots met een basisbaan van maatschappelijk nut, passend bij de capaciteiten van de werkzoekende en tegen een minimumloon, een succes blijken te zijn;

overwegende dat iedereen die wil werken, moet kunnen werken en op een positieve, ondersteunende wijze geholpen moet worden om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen;

verzoekt de regering om, in samenwerking met de VNG, gemeenten op te roepen te leren van de succesfactoren van pilots met basisbanen en te stimuleren dat meer gemeenten mensen uit de bijstand helpen met een basisbaan tegen minimumloon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-83.html