Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners

31,3 %
68,7 %


DENK

SGP

Van Haga

CU

PVV

D66

GL

CDA

PvdA

vKA

50PLUS

VVD

SP

PvdD

FvD


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, in tegenstelling tot zzp-moeders, een partner die zzp'er is zich niet kan verzekeren voor kraam- en ouderschapsverlof;

constaterende dat een partner die zzp'er is hetzelfde verzekeringstarief betaalt als een zzp-moeder;

constaterende dat partners in loondienst sinds 1 januari 2019 een week verlof en vanaf 1 juli 2020, tegen 70% van het loon, vijf weken facultatief ouderschapsverlof kunnen opnemen;

overwegende dat het ook voor zzp-partners van onschatbare waarde is om een band op te bouwen met en te zorgen voor het kind;

verzoekt de regering, om de mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners te onderzoeken, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Motie van het lid Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-81.html