Kamerstuk 35300-XV-21

Amendement van de leden Peters en Rog over geld in het kader van de week van respect

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 27 november 2019
Indiener(s): René Peters (CDA), Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-21.html
ID: 35300-XV-21

73,3 %
26,7 %

CDA

50PLUS

FvD

Van Haga

PVV

CU

D66

PvdD

SGP

GL

VVD

DENK

vKA

PvdA

SP


Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PETERS EN ROG

Ontvangen 27 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Integratie is alleen succesvol als er werkelijk contact en daardoor respect ontstaat tussen mensen onderling. Op initiatief van Rabbijn Soetendorp zijn er diverse projecten gestart met vrijwilligers op scholen om in gesprek te gaan met jongeren over het thema respect in al haar facetten.

Deze initiatieven in het kader van de week van respect, kosten geld. Dit is een zaak van diverse departementen, zoals de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is geen duidelijk ministerie te noemen waaronder deze week van het respect valt. De activiteiten worden tot nu toe betaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met dit amendement wordt voorgesteld om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende twee jaar verantwoordelijk te maken. Dat kost twee keer € 500.000. Daarna is een volgend ministerie aan de beurt.

Dit bedrag wordt gedekt uit onbestemde LPO-middelen (loon- en prijsbijstelling), artikel 99.

Peters Rog