Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp'ers

38,0 %
62,0 %


GL

50PLUS

CU

SGP

Van Haga

DENK

VVD

SP

PvdA

PvdD

vKA

FvD

CDA

PVV

D66


Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in twee derde van de gemeenten weinig tot geen schuldhulpverlening is ingericht voor zzp'ers;

constaterende dat de 90 miljoen euro die het kabinet voor gemeentelijke schuldhulpverlening reserveerde niet geoormerkt is;

overwegende dat het niet de bedoeling kan zijn dat het gereserveerde geld voor schuldhulpverlening aan zzp'ers die specialistische hulpverlening behoeven, niet bij deze specifieke groep terechtkomt;

verzoekt de regering, om de schuldhulpverlening aan zzp'ers alsnog te oormerken, zodat het gereserveerde bedrag voor gemeentelijke schuldhulpverlening voor zzp'ers echt aan zzp'ers ten goede komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp'ers

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-80.html