Stemming

Motie van de leden Stoffer en Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

98,7 %
1,3 %


GL

D66

PvdD

CDA

PvdA

vKA

SP

FvD

DENK

Van Haga

CU

VVD

50PLUS

PVV

SGP


Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het overlijden van dierbaren een ingrijpende gebeurtenis is in het persoonlijk leven;

verzoekt de regering, de ruimte voor rouw op de werkvloer te vergroten door middel van betere informatie over uitval door rouw, betere ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering, het bevorderen van deskundigheid bij bedrijfsartsen, het bevorderen van afspraken over rouwverlof in cao's en het bevorderen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van expertise over rouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Smeulders


Motie van de leden Stoffer en Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-72.html