Kamerstuk 35300-XV-43

Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-43.html
ID: 35300-XV-43

84,7 %
15,3 %

PVV

PvdA

FvD

VVD

CDA

D66

50PLUS

vKA

PvdD

GL

CU

SP

SGP

DENK

Van Haga


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het belangrijk is dat toezichthouders inhoudelijke affiniteit hebben met de sector en de daarin werkenden;

constaterende dat bij grote bedrijven de ondernemingsraad het recht heeft om een derde van de raad van commissarissen voor te dragen voor benoeming;

constaterende dat dit voor raden van toezicht in de publieke sector niet volledig wettelijk geregeld is;

spreekt uit dat professionals in de publieke sector een derde van hun eigen toezichthouders moeten kunnen voordragen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe dit recht ook voor raden van toezicht in de publieke sector geborgd kan worden, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Palland