Kamerstuk 35300-XV-63

Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-63.html
ID: 35300-XV-63

77,3 %
22,7 %

SGP

DENK

CDA

PvdD

PvdA

VVD

SP

GL

PVV

D66

FvD

Van Haga

vKA

CU

50PLUS


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het advies van de Commissie Regulering van werk 1 februari wordt verwacht;

overwegende dat de taakopdracht van de brede maatschappelijke heroverwegingen de scope van de Commissie Regulering van werk buiten beschouwing laat;

verzoekt de regering, verschillende technische beleidsvarianten uit te werken ter verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk om zo inzichtelijk te maken welke mogelijke beleidsopties uitvoerbaar zijn, en deze voor de zomer aan te bieden aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Palland