Kamerstuk 35300-XV-34

Motie van de leden De Graaf en Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-34.html
ID: 35300-XV-34

13,3 %
86,7 %

D66

CU

CDA

SP

50PLUS

PvdA

PVV

GL

VVD

DENK

vKA

SGP

Van Haga

PvdD

FvD


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de inhoud van en voorschriften uit Koran, Sira en Hadith;

constaterende de inhoud van de sharia;

constaterende de doodstraf op uittreding uit de islam;

verzoekt de regering, de islam te erkennen voor wat het is, namelijk een gewelddadige totalitaire ideologie vol Jodenhaat, vrouwenhaat, lhbt-haat, haat aangaande iedereen die niet islamitisch is, vol van jihad, gericht op het onderwerpen van niet-islamitische samenlevingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders