Stemming

Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

76,0 %
24,0 %


Van Haga

CU

PVV

VVD

PvdD

PvdA

CDA

SGP

GL

DENK

FvD

D66

50PLUS

vKA

SP


Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN BRUINS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering jaarlijks 100 miljoen beschikbaar stelt om armoede bij kinderen te bestrijden;

overwegende dat het onduidelijk is of gemeenten deze gelden daadwerkelijk besteden aan het bestrijden van armoede bij kinderen;

verzoekt de regering het principe «pas toe of leg uit» te hanteren en van gemeenten te verlangen dat zij verantwoorden hoe de besteding van deze middelen bijdraagt aan het bestrijden van armoede bij kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Bruins


Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-65.html