Stemming

Motie van het lid Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering

18,7 %
81,3 %


SP

PvdD

D66

vKA

CU

DENK

VVD

GL

Van Haga

SGP

FvD

50PLUS

CDA

PvdA

PVV


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers tot 25 werknemers wordt verkort van twee naar één jaar, en de loondoorbetalingsplicht overgaat naar het UWV;

constaterende dat het regeerakkoord op dit punt nog niet is uitgevoerd, maar dat er een plan ligt voor commerciële polissen, met een onduidelijke dekking en premie;

overwegende dat ondernemers niets hebben aan een plan van de Haagse tekentafel, dat niet aansluit bij de echte realiteit buiten de Haagse kaasstolp;

verzoekt de regering, op dit punt zijn eigen regeerakkoord na te leven;

verzoekt de regering tevens, een geloofwaardige publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering te realiseren, conform het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-77.html