Kamerstuk 35300-XV-49

Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA), Hilde Palland (CDA), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-49.html
ID: 35300-XV-49

86,7 %
13,3 %

DENK

SP

GL

vKA

CU

CDA

PvdD

D66

50PLUS

Van Haga

PVV

FvD

VVD

PvdA

SGP


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de druk op gezinnen groot is als gevolg van onder andere de stijgende arbeidsparticipatie en de druk van de combinatie van zorg en werk;

constaterende dat hiernaar nog maar weinig onderzoek is gedaan;

overwegende dat een brede blik op gezinnen nodig is om te weten waar zij tegenaan lopen en wat zij nodig hebben om tot een goede balans te komen tussen zorg en werk;

overwegende dat een dergelijke brede blik kan helpen bij het voeren van gericht beleid om gezinnen te ondersteunen;

verzoekt de regering om, in samenwerking met betrokken partijen, op basis van de uitkomsten van het ibo deeltijd, een onderzoek te laten uitvoeren naar waar kansen liggen om knelpunten aan te pakken die gezinnen, waaronder twee- en eenoudergezinnen, co-oudergezinnen en samengestelde gezinnen, ervaren;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover in de eerste helft van 2020 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Postma

Bruins