Kamerstuk 35300-XV-72

Motie van de leden Stoffer en Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-72.html
ID: 35300-XV-72

98,7 %
1,3 %

50PLUS

GL

SP

PVV

DENK

CDA

CU

FvD

SGP

VVD

D66

PvdA

Van Haga

vKA

PvdD


Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het overlijden van dierbaren een ingrijpende gebeurtenis is in het persoonlijk leven;

verzoekt de regering, de ruimte voor rouw op de werkvloer te vergroten door middel van betere informatie over uitval door rouw, betere ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering, het bevorderen van deskundigheid bij bedrijfsartsen, het bevorderen van afspraken over rouwverlof in cao's en het bevorderen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van expertise over rouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Smeulders