Stemming

Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

53,3 %
46,7 %


CDA

D66

PVV

PvdD

SGP

CU

50PLUS

SP

vKA

DENK

Van Haga

FvD

VVD

PvdA

GL


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie Regulering van werk begin 2020 met haar advies komt;

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt en het wenselijk is de praktische uitwerking van die wet in samenhang te zien met het advies van de commissie;

verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2020 een quickscan in de vorm van bijvoorbeeld een peiling te doen naar de effecten van de WAB en de resultaten hiervan te betrekken bij de opvolging van de Commissie Regulering van werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Palland


Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-37.html