Stemming

Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

32,7 %
67,3 %


GL

SGP

PVV

SP

PvdD

vKA

CU

CDA

Van Haga

FvD

D66

PvdA

DENK

50PLUS

VVD


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vooruitlopend op het definitieve rapport, de commissie-Borstlap zorgen uit over de doorgeslagen flexibilisering;

constaterende dat er in Nederland ruim 2 miljoen werkenden zijn met een onzeker contract en ruim 1 miljoen zzp'ers met een onzeker inkomen;

overwegende dat deze werkenden gemiddeld minder verdienen en/of een groter risico lopen werkloos te worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door werkenden met een onzeker inkomen hiervoor te compenseren en dit onderzoek te betrekken bij de beleidsreactie op het definitieve rapport van de commissie-Borstlap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Van Brenk

Smeulders


Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-56.html