Kamerstuk 35300-XV-65

Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-65.html
ID: 35300-XV-65

76,0 %
24,0 %

VVD

CU

50PLUS

GL

PvdD

PVV

CDA

SGP

vKA

SP

Van Haga

DENK

FvD

D66

PvdA


Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN BRUINS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering jaarlijks 100 miljoen beschikbaar stelt om armoede bij kinderen te bestrijden;

overwegende dat het onduidelijk is of gemeenten deze gelden daadwerkelijk besteden aan het bestrijden van armoede bij kinderen;

verzoekt de regering het principe «pas toe of leg uit» te hanteren en van gemeenten te verlangen dat zij verantwoorden hoe de besteding van deze middelen bijdraagt aan het bestrijden van armoede bij kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Bruins