Kamerstuk 35300-XV-42

Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-42.html
ID: 35300-XV-42

64,7 %
35,3 %

SGP

vKA

SP

50PLUS

VVD

GL

DENK

CDA

CU

FvD

PvdA

Van Haga

PVV

PvdD

D66


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een op de vijf werkenden mantelzorg verleent;

constaterende dat slechts 5% van de groep werkende mantelzorgers die langdurig en/of regelmatig zorg verleent, gebruikmaakt van kortdurend zorgverlof, en slechts 1% van langdurend zorgverlof;

overwegende dat mensen in verschillende levensfases verschillende noodzaak hebben voor het combineren van arbeid en zorg;

overwegende dat de SER in het advies «Een werkende combinatie» en het advies «verlof na geboorte» de aanbeveling doet om verlofvormen te vereenvoudigen omdat deze in de praktijk erg ingewikkeld zijn;

verzoekt de regering, concrete varianten uit te werken om de verschillende verlofvormen te vereenvoudigen en beter toegankelijk te maken om zo gebruik ervan te bevorderen en daarbij ook de optie met uitbreiding op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Van Weyenberg