Kamerstuk 35300-XV-39

Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-39.html
ID: 35300-XV-39

100,0 %
0,0 %

CU

CDA

Van Haga

50PLUS

vKA

PvdA

FvD

PVV

GL

SGP

VVD

SP

DENK

PvdD

D66


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een leven lang leren een cultuuromslag vraagt;

overwegende dat ruimte nodig is voor vernieuwende initiatieven op het gebied van een leven lang leren;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe vernieuwende initiatieven ingepast kunnen worden in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren, hierbij aan te geven welke knelpunten er bestaan, en de Kamer hier in het voorjaar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen