Stemming

Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen

100,0 %
0,0 %


GL

PVV

VVD

DENK

FvD

PvdA

SGP

Van Haga

50PLUS

SP

CU

vKA

CDA

PvdD

D66


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN BRUINS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een doorbraak wil realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand wil brengen;

constaterende dat in het kader van het Interbestuurlijk Programma de Noordelijke Scholingsalliantie is aangewezen als proeftuin voor de opgave Regionale economie als versneller;

overwegende dat de Noordelijke Scholingsalliantie zich geconfronteerd ziet met een complexiteit aan regelingen voor een leven lang ontwikkelen en behoefte heeft aan ruimte waarbinnen op hoofdlijnen dezelfde regels gelden;

verzoekt de regering, te verkennen hoe regio's beter kunnen worden gefaciliteerd bij het bundelen van voor de regio's beschikbare budgetten, waarbij de opgave centraal staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Bruins


Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-51.html