Stemming

Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

100,0 %
0,0 %


50PLUS

SGP

SP

DENK

CDA

PvdA

D66

VVD

FvD

vKA

GL

CU

PvdD

Van Haga

PVV


Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de jobcoach mensen met een beperking in staat stelt om in een reguliere functie bij een reguliere werkgever te werken;

overwegende dat uit recent onderzoek onder Wajongers en WGA'ers blijkt dat ruim de helft van de mensen die jobcoachbegeleiding kregen, na drie jaar nog steeds of weer werkt;

overwegende dat uit eerder onderzoek van de Inspectie SZW onder Wajongers en de gemeentelijke doelgroep van de Participatiewet blijkt dat de inzet van een jobcoach kan bijdragen aan duurzaam werk;

overwegende dat baanbeëindiging en baanwisseling in de doelgroep regelmatig voorkomen;

overwegende dat de jobcoach in de UWV-setting geen rol heeft rondom baanbeëindiging;

voorts overwegende dat vroegsignalering van baanbeëindiging, baanwisseling, mogelijke verbreding van taken van jobcoaches, en een bredere inzet van jobcoaches duurzaamheid van werk kan vergroten;

nodigt de regering uit om in het kader van het Breed Offensief te onderzoeken of en hoe jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en hierbij de vraag te betrekken hoe een combinatie van jobcoaching en re-integratiedienstverlening ook de kans op duurzaam werk vanuit WW en bijstand kan vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Kooten-Arissen


Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-69.html