Kamerstuk 35300-XV-16

Motie van de leden Paternotte en Van den Berge over een vast zomerprogramma voor asielkinderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-16.html
ID: 35300-XV-16

63,8 %
36,2 %

VVD

D66

DENK

CU

50PLUS

PvdD

PvdA

CDA

SGP

vKA

Van Haga

FvD

SP

GL

PVV


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de basisscholen die gekoppeld zijn aan asielzoekerscentra in de zomer net als gewone scholen zes weken lang sluiten;

constaterende dat de asielperiode voor jonge kinderen een aangrijpende periode is die veel indruk maakt en waar de basisschool een warme, positieve omgeving biedt;

overwegende dat verlies aan kennis in de zomer bij asielkinderen automatisch groter is omdat hun ouders doorgaans nog geen Nederlands spreken;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de basisscholen van asielzoekerscentra een vast zomerprogramma aan asielkinderen kunnen bieden tijdens zomervakanties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van den Berge