Stemming

Motie van het lid Kuzu over voldoende middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel

32,9 %
67,1 %


CDA

GL

PvdA

vKA

FvD

SGP

PVV

CU

SP

50PLUS

DENK

Van Haga

PvdD

D66

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de certificering van het Centraal Planbureau van de raming van SZW voor de kosten van het nieuwe inburgeringsstelsel blijkt dat deze raming van de kosten op onderdelen «niet redelijk en neutraal» is;

van mening dat voor de begeleiding van nieuwkomers voldoende geld dient te worden gereserveerd;

verzoekt de regering, om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van de VNG en voldoende middelen te reserveren voor de implementatie en de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over voldoende middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel

2019-11-18
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-9.html