Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

77,3 %
22,7 %


SP

GL

PVV

D66

FvD

Van Haga

vKA

CU

50PLUS

SGP

DENK

CDA

PvdD

PvdA

VVD


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het advies van de Commissie Regulering van werk 1 februari wordt verwacht;

overwegende dat de taakopdracht van de brede maatschappelijke heroverwegingen de scope van de Commissie Regulering van werk buiten beschouwing laat;

verzoekt de regering, verschillende technische beleidsvarianten uit te werken ter verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk om zo inzichtelijk te maken welke mogelijke beleidsopties uitvoerbaar zijn, en deze voor de zomer aan te bieden aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Palland


Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-63.html