Wetsvoorstel 34775-VI - 19 september 2017
Indiener: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Brief regering
Verslag
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief Algemene Rekenkamer
Agenderen - technische briefing
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering